Contact Us

Name:School of International Education

Tel:+86-517-83808316


Address: Jiangsu Vocational College of Electronics and Information, No. 3 East Meicheng Road, Qingjiangpu District, Huai'an, Jiangsu Province, P. R. China

Post code:223003

Website:http://www.jsei.edu.cn/


Qingjiangpu District, Huaian, Jiangsu Province P. R. China
Tel:+86-517-83808317; +8618851267995
E-mail:578621471 @qq.com
Website:http://www.jsei.edu.cn/

Sina-Weibo

WeChat

Qingjiangpu District, Huaian, Jiangsu Province P. R. China
Tel:+86-517-83808317; +8618851267995
E-mail:578621471 @qq.com
Website:http://www.jsei.edu.cn/

Copyright © 2020 JiangSu Vocational College Of Electronics And Information